Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες Φροντίδας - Νοσηλεία Κατ' ΟίκονΝοσηλεία Κατ' Οίκον

noslieia katoikon

Ως «Νοσηλεία στο σπίτι» ορίζονται οι Υπηρεσίες Υγείας που προσφέρονται στους ασθενείς και τις οικογένειες τους μέσα στον χώρο που ζουν, κατευθυνόμενες προς την προαγωγή, την διατήρηση και την αποκατάσταση της Υγείας του ασθενούς ή την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της ασθένειας ή της αναπηρίας.

Στελεχωμένη με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, η «Υγεία κατ'οίκον», έχει ως στόχο την παροχή Υπηρεσιών Υγείας, διεθνών προδιαγραφών σε προσιτή τιμή, που ξεπερνούν τις προσδοκίες των ασθενών μας και της κοινότητας που υπηρετούμε.


Οι κύριες παρεχόμενες Νοσηλευτικές Υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

1. Δωρεάν Εκτίμηση Περιστατικού

2. Παρακολούθηση & Καταγραφή Ζωτικών Σημείων (Αρτηριακή Πίεση, Θερμοκρασία, Σφίξεις, Αναπνοές, Οξυμετρία, Μέτρηση Σακχάρου)

3. Αιμοληψία και Μεταφορά Δείγματος

4. Λήψη Αερίων Αίματος

5. Συλλογή Ούρων & άλλων Βιολογικών Υγρών & Μεταφορά Δείγματος

6. Μέτρηση Σακχάρου Αίματος και Χορήγηση Ινσουλίνης

7. Ενδοφλέβια Χορήγηση Φαρμακευτικής Αγωγής (Ορών - Φαρμάκων)

8. Φλεβοκέντηση (Τοποθέτηση Περιφεριακού Φλεβοκαθετήρα - Ορού)

9. Χορήγηση Εισπνεόμενων Φαρμάκων με Νεφελοποιητή

10. Ενδομυϊκή Ένεση

11. Υποδόρια Ένεση

12. Πρόληψη και Φροντίδα Κατακλίσεων

13. Περιποίηση - Αλλαγή Τραύματος / Εγκαύματος

14. Αφαίρεση Ραμμάτων

15. Διαλείπων Καθετηριασμός

16. Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστεως

17. Φροντίδα Ουροκαθετήρα

18. Χορήγηση Εντερικής / Παρεντερικής Σίτισης

19. Χαμηλός / Υψηλός Υποκλυσμός

20. Αναρρόφηση Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

21. Φροντίδα Τραχειοστομίας & Βρογχοαναρρόφηση

22. Φροντίδα - Αλλαγή Κολοστομίας / Ουρητηροστομίας / Νηστιδοστομία / Ειλεοστομίας

23. Τοπική Καθαριότητα

24. Λουτρό επί κλίνης - Μπάνιο

25. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με ΓνωμάτευσηΟι πέντε βασικοί στόχοι της Νοσηλείας στο σπίτι

Υπηρεσίες Φροντίδας

frontida katoikon

Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρήζουν εξιδεικευμένης φροντίδας υπάρχει από την εταιρεία μας η δυνατότητα παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών από Αποκλειστικές Νοσοκόμες.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της «Υγεία κατ’οίκον» αποτελούν οι υψηλές προδιαγραφές που θέτει στην επιλογή των συνεργατών της. Όλες οι αποκλειστικές νοσοκόμες είναι πιστοποιημένες με πτυχίο νοσηλευτικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά κυρίως διαθέτουν το ήθος, την εμπειρία, την ευγένεια και το πάθος που απαιτείται, ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα με σεβασμό την ατομική αξιοπρέπεια του ασθενούς.

1. Αποκλειστικές Νοσοκόμες σε Κλινικές και Κέντρα Αποκατάστασης

2. Αποκλειστικές Νοσοκόμες κατ΄οίκον